Медицински комплекс „Свети Георги“ - Перник
Сърцето се лекува със сърце!
Добре дошли!
Медицински комплекс „Свети Георги“ – Перник осъществява своята дейност от 2014 година и вече се наложи като най-големия, оборудван с модерна апаратура, частен медицински комплекс на територията на област Перник. В своята структура медицинският комплекс включва специализирана болница за активно лечение по кардиология, медицински център, клинична лаборатория. Всички структури на комплекса имат договор с НЗОК.
Болница по кардиология
„Специализирана болница за активно лечение по кардиология Свети Георги - Перник“ ООД има ясно формулирана обществена визия, основни цели и задачи, които съответстват на Националната здравна стратегия и Националната здравна политика, на обществените интереси и здравните потребности на населението от област Перник.
 
Медицински център
Медицинският център към комплекса разполага с достатъчен брой утвърдени специалисти, работещи с пациенти в осем специализирани кабинета. За удобство на своите пациенти, центърът разполага с телефонна система за предварително записване на часове.
 
Клинична лаборатория
На територията на медицинският комплекс, дейността си осъществява клинична лаборатория СМДЛ „Лабдиагностика 99“ - ЕООД, която от своя страна е дъщерно дружество на лаборатория Рамус.
 
Лични лекари
Медицински Комплекс „Свети Георги“ - Перник разполага с общопрактикуващи лекари. Съществено предимство е тяхното местоположение - в една сграда с останалите структури, което дава възможност за своевременна диагностика и бърз достъп до необходимите специалисти.