Медицински комплекс „Свети Георги“ - Перник
Сърцето се лекува със сърце!
Медицински център

Акушерство и гинекология

В кабинета се извършват:
 • колоскопия с прицелна биопсия
 • деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
 • ехография на матка и яйчници
Специалисти:

Вътрешни болести

Кабинетът по вътрешни болести разполага със следните специалисти:
Д-р Боян Богданов
Специалисти:

Д-р Боян Богданов

Гастроентерология

Кабинетът по гастроентерология разполага със следните специалисти:
Д-р Румяна Илиева
В кабинета се извършват:
 • диагностична горна ендоскопия
 • езофагогастродуоденоскопия
 • диагностична долна ендоскопия
 • фиброколоноскопия
 • фибросигмоидоскопия
Специалисти:

Д-р Румяна Илиева

Кардиология

В кабинета се извършват:
 • ехокардиография
 • велоергометрия (ЕКГ тест с натоварване / вело-тест)
 • поставяне на холтер за 24 часово наблюдение на артериално налягане
 • поставяне на холтер за 24 часово наблюдение, чрез ЕКГ
Специалисти:

Д-р Велина Стоянова
 
Д-р Георги Личев
 
Д-р Георги Маждраков
 
Д-р Даниела Василева
 
Д-р Здравка Масларска
 
Д-р Констадин Кичуков
 
Д-р Лора Николова
 
Д-р Христо Димитров
 
Д-р Владимир Владов
 
Д-р Пламен Петков
 
Д-р Полина Михова
 
Д-р Елена Костадинова

Неврология

Кабинетът по неврология разполага със следните специалисти:
Д-р Виолета Иванова 
В кабинета се извършват:
 • доплерова сонография
Специалисти:

Д-р Виолета Иванова

Образна диагностика (рентген, ехограф)

Кабинетът по образна диагностика разполага със следните специалисти:
Д-р Камелия ТасеваД-р Валентин Златев
В кабинета се извършват:
 • кабинетът разполага със съвременен дигитален рентгенов апарат и ехографски апарат от най-висок клас за ехография на коремни органи и ехомамография (ехография на млечни жлези)
Специалисти:

Д-р Камелия Тасева
 
Д-р Валентин Златев

Съдова хирургия

Кабинетът по съдова хирургия разполага със следните специалисти:
Д-р Петар Митков
В кабинета се извършват:
 • доплерова сонография на периферни съдове
Специалисти:

Д-р Петар Митков

Хирургия

Кабинетът по хирургия разполага със следните специалисти:
Д-р Асен Асенов
В кабинета се извършват:
 • вземане на биопсичен материал от гърда
 • вземане на биопсичен материал от лимфен възел
 • инцизия на гръдна жлеза
 • всички видове превръзки, дренажи, промиване на рани и др.
Специалисти:

Д-р Асен Асенов

Урология

Кабинетът по урология разполага със следните специалисти:
Д-р Иван Лилянов
Специалисти:

Д-р Иван Лилянов

Лекарска Консултативна Комисия (ЛКК)

Ценоразпис

ОБЩОМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ И МАНИПУЛАЦИИ
Първичен консултативен преглед без медицинско направление и/или нередовен здравно осигурителен статус 60.00 лв.
Вторичен консултативен преглед без медицинско направление и/или нередовен здравно осигурителен статус 30.00 лв.
Домашни посещения в района на града без медицинско направление 100.00 лв.
Домашни посещения извън района на града без медицинско направление 150.00 лв.
Протокол направление за телк без медицинско направление 60.00 лв.
Преглед при ЛКК и издаване на болничен лист без медицинско направление 60.00 лв.
Превръзка 20.00 лв.
Включване на венозна инфузия (система) 20.00 лв.
Поставяне на периферен венозен източник (абокат) 15.00 лв.
Електрокардиограма 15.00 лв.
Поставяне на мускулна инжекция 10.00 лв.
Поставяне на подкожна инжекция 10.00 лв.
Поставяне на венозна инжекция 10.00 лв.
Медицинско свидетелство 30.00 лв.
Медицинско свидетелство - хирург 10.00 лв.
Медицинско свидетелство - невролог 10.00 лв.
Медицинско свидетелство - вътрешен 10.00 лв.
Медицинско свидетелство - 3 бр специалисти 24.00 лв.
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 60.00 лв.
Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 30.00 лв.
Консултация 30.00 лв.
Домашно посещение в района на гр. Перник без медицинско направление 100.00 лв.
Домашно посещение извън района на гр. Перник без медицинско направление 150.00 лв.
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ КАРДИОЛОГИЯ
Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 60.00 лв.
Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 30.00 лв.
Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица - д-р Кичуков 80.00 лв.
Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица - д-р Кичуков 40.00 лв.
Консултация 30.00 лв.
Електрокардиограма (EКГ) 15.00 лв.
Електрокардиограма при физическо натоварване - чрез велоергометър, т. нар. стрес-тест 80.00 лв.
Ехокардиография 60.00 лв.
Стрес Ехокардиография с dobutamine 180.00 лв.
Поставяне на холтер за 24 часово непрекъснато наблюдение на артериалното налягане 70.00 лв.
Поставяне на комбиниран холтер (ЕКГ и АН) за 24 часово непрекъснато наблюдение на артериалното налягане 90.00 лв.
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Първичен гинекологичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 60.00 лв.
Вторичен гинекологичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 30.00 лв.
Женска консултация 30.00 лв.
Ехография (матка и яйчници) 50.00 лв.
Колпоскопия 50.00 лв.
Изгаряне на раничка с апарат 40.00 лв.
Изгаряне на раничка чрез намазване 25.00 лв.
Ендоцервикално абразио 60.00 лв.
Поставяне на спирала 50.00 лв.
Сваляне на спирала 30.00 лв.
Цитонамазка 15.00 лв.
Вземане на материал за микробиологично изследване 15.00 лв.
Биопсия от женските полови органи 80.00 лв.
Локално третиране с медикаменти 20.00 лв.
Микроскопско изследване на трихомони 20.00 лв.
Смяна на превръзка 20.00 лв.
Сваляне на конци от оперативна рана 20.00 лв.
Ултразвуков преглед при бременност 50.00 лв.
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 60.00 лв.
Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 30.00 лв.
Консултация 30.00 лв.
Фиброколоноскопия (без биопсия) 200.00 лв.
Фиброгастродуоденоскопия (без биопсия) 100.00 лв.
Фибросигмоидоскопия (без биопсия) 100.00 лв.
Ректоскопия (без биопсия) 50.00 лв.
Дигитално изследване на ректум 20.00 лв.
Ректално туширане 20.00 лв.
Вземане на биопсичен материал 50.00 лв.
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ ХИРУРГИЯ
Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 60.00 лв.
Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 30.00 лв.
Аноскопия 30.00 лв.
Бактериологична натривка от оперативна рана 10.00 лв.
Бактериологична натривка от покривна тъкан 10.00 лв.
Диагностична и терапевтична пункция на стави 30.00 лв.
Дренаж - промиване, смяна 30.00 лв.
Екстракция на нокът с локална анестезия 50.00 лв.
Ексцизионна обработка при рани с локална анестезия 60.00 лв.
Ексцизия на доброкачествени тумори с локална анестезия 120.00 лв.
Ексцизия на кожни придатъци 100.00 лв.
Инжекция на хемороиди 40.00 лв.
Инцизия и дренаж на палмарно, тенарно пространство 40.00 лв.
Инцизия на гръдна жлеза 50.00 лв.
Инцизия на меки тъкани 40.00 лв.
Инцизия на перианален абсцес (с локална анестезия) 80.00 лв.
Инцизия при процеси на гръдна стена 60.00 лв.
Компресивна превръзка 20.00 лв.
Локална анестезия 12.00 лв.
Мануална репозиция на херния 30.00 лв.
Отложен шев при гранулираща коремна рана 80.00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани 80.00 лв.
Отстраняване на хирургични конци 20.00 лв.
Поставяне на уретрален катетър 50.00 лв.
Промиване на уретрален катетър 30.00 лв.
Превръзка на рана - голяма 40.00 лв.
Превръзка на рана - средна 30.00 лв.
Превръзка на рана - малка 20.00 лв.
Превръзка от изгаряне - малка 10.00 лв.
Превръзка от изгаряне - средна 15.00 лв.
Превръзка от изгаряне - голяма 20.00 лв.
Превръзка голяма + сваляне на конци 50.00 лв.
Превръзка септична 30.00 лв.
Превръзка септична - усложнена рана 35.00 лв.
Превръзка средна + сваляне на конци 30.00 лв.
Превръзка чиста - средна 20.00 лв.
Превръзка чиста - голяма 20.00 лв.
Прилагане на тетаничен анатоксин 10.00 лв.
Пункция на повърхностни абсцеси 20.00 лв.
Репозиция на хемороиди 30.00 лв.
Сваляне на гипс 20.00 лв.
Смяна на раневи дренаж и промивка 20.00 лв.
Залепване на рана 30.00 лв.
Първичен шев на рана с локална анестезия 50.00 лв.
Вторичен шев на рана с локална анестезия 30.00 лв.
Шев на рана с хирургическа обработка - средна 40.00 лв.
Шев на рана с хирургическа обработка - голяма 50.00 лв.
Шев на меки тъкани 30.00 лв.
Вадене на кърлеж 20.00 лв.
ПАКЕТ ИНЦИЗИЯ
- Почистване
- Анестезия
- Инцизия
- Промивка
- Дренаж
- Превръзка
70.00 лв.
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГИЯ
Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 60.00 лв.
Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 30.00 лв.
ЕЕГ (електроенцефалография) 50.00 лв.
Доплерова сонография 50.00 лв.
Мануална терапия 20.00 лв.
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Рентгенография на челюстите в специални проекции 25.00 лв.
Рентгенография на лицеви кости 35.00 лв.
Рентгенография на околоносни синуси 35.00 лв.
Специални центражи на черепа 40.00 лв.
Рентгенография на стернум (гръдна кост) 30.00 лв.
Рентгенография на ребра 35.00 лв.
Рентгенография на длан и пръсти 35.00 лв.
Рентгенография на стерноклавикуларна става 30.00 лв.
Рентгенография на сакроилиачни стави 40.00 лв.
Рентгенография на тазобедрена става 35.00 лв.
Рентгенография на бедрена кост 35.00 лв.
Рентгенография на колянна става 35.00 лв.
Рентгенография на колянна става с натоварване 45.00 лв.
Рентгенография на подбедрица 35.00 лв.
Рентгенография на глезенна става 35.00 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти 35.00 лв.
Рентгенография на клавикула 30.00 лв.
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 30.00 лв.
Рентгенография на скапула 30.00 лв.
Рентгенография на раменна става 30.00 лв.
Рентгенография на хумерус 35.00 лв.
Рентгенография на лакетна става 35.00 лв.
Рентгенография на антебрахиум 35.00 лв.
Рентгенография на гривнена става 35.00 лв.
Рентгенография на череп 40.00 лв.
Рентгенография на гръбначни прешлени 40.00 лв.
Рентгенография шийни прешлени профил 30.00 лв.
Рентгенография шийни прешлени с 3/4 Колие 40.00 лв.
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 40.00 лв.
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 40.00 лв.
Обзорна рентгенография на корем 40.00 лв.
Рентгенография на таз 40.00 лв.
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 50.00 лв.
Ехография на млечна жлеза 50.00 лв.
Ехография на шия 50.00 лв.
Разчитане на снимка, направена на друго място 30.00 лв.
Дубликат на диск 7.00 лв.
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ УРОЛОГИЯ
Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 60.00 лв.
Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 30.00 лв.
Поставяне на катетър 50.00 лв.
Смяна на катетър 30.00 лв.
Подкожно инсталиране на антихормонален препарат при Са /тумор/ на простатата 50.00 лв.
Интравезикална терапия при Са /тумор/ на пикочен мехур 50.00 лв.
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ Кожни и венерически болести /дерматология/
Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 60.00 лв.
Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица 30.00 лв.
Изгаряне с течен азот 20.00 лв.
Премахване с течен азот на над 5 лезии 30.00 лв.
Достъпът до специалистите е улеснен чрез система за предварително записване на телефони 076/ 63 23 59 и 0889 36 36 30